Waterpolo Friesland

De vier verenigingen Dragor, Orca, Neptunia ’24 en SGHA hebben in januari 2020 besloten om samen te gaan werken op (jeugd)waterpologebied binnen Friesland. Samen starten zij een organisatorische samenwerking op en brengen zij kennis en ambitie bij elkaar: Waterpolo Friesland. Doel: Met passie, plezier en ambitie stimuleren, faciliteren en bedrijven van jeugd-, breedte- en topwaterpolo binnen Friesland, zodat de sport in de breedte kan groeien en de top kan gaan aansluiten bij het hoogst mogelijke niveau, voor nu en in de nabije toekomst.

Hoe meer en beter er wordt samengewerkt hoe beter de doelstelling kan worden bereikt. Het gaat dus om organisatorisch samenwerken en samen ontwikkelen. Elke vereniging draagt bij aan het verband. Samen zijn ze eigenaar van de samenwerking en blijft elke vereniging zelfstandig. Waterpolo Friesland staat open voor deelname door andere Friese waterpoloverenigingen op voorwaarde dat de doelstellingen actief wordt onderschreven.

De genoemde vier verenigingen hebben een stuurgroep in het leven geroepen om met deze uitdaging aan de slag te gaan. De stuurgroep heeft de concrete invulling uitbesteed aan de projectmanager Waterpolo Friesland.

Doel van de projectmanager is tweeledig. Ten eerste het in kaart brengen van de verschillende jeugdbeleidsplannen van de vier verenigingen, het analyseren van de overeenkomsten en verschillen. Ten tweede het met betrokken verenigingen opstellen van een gezamenlijk jeugdbeleidsplan en te adviseren omtrent de implementatie.

Meer weten: neem contact op met de projecleider Joost Dijkman