Vrijwilligers

How can we help?
< Alle onderwerpen
Print

Vrijwilligers

Zoals alle sportverenigingen kan ook een waterpoloafdeling niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Van alle ouders wordt dan ook verwacht dat zij actief een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de afdeling. Ouders met waterpolo-ervaring kunnen actief zijn als scheidsrechter, trainer, coach of lid van de technische commissie. Ouders met of zonder waterpolo-ervaring kunnen actief zijn als teambegeleider, W official of lid van de polocommissie. De teambegeleider is het aanspreekpunt voor de trainer, coach en polocommissie. De teambegeleider verstuurt voor aanvang van de competitie het competitierooster naar ouders en spelers van het team en verstuurt op de woensdag voor elke wedstrijd een herinneringsmailtje aan de teamleden. Daarnaast beheert hij/zij de legitimatiekaarten en vult voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier in, na de wedstrijd zorgt de teambegeleider dat het wedstrijdformulier op tijd afgeleverd wordt bij het wedstrijdsecretariaat zodat deze de uitslagen kan verwerken op de site van de KNZB en de formulieren naar de competitieleiding kan versturen. De teambegeleider probeert een tot twee keer per seizoen iets buiten het waterpolo te organiseren met teambuilding als doel.

Inhoudsopgave