Code Blauw: hoe bereiken wij dat?

How can we help?
< Alle onderwerpen
Print

Code Blauw: hoe bereiken wij dat?

We werken hard om beter te worden en genieten vooral van wat er goed gaat en lukt. We organiseren leuke activiteiten met elkaar en vieren successen. We verwelkomen onze gasten, in het bad en op de tribune. We gedragen ons ook als we ergens anders zijn. We bedanken ons bezoek en degenen die ons ontvangen.
Als er iets is, bespreken we dat met elkaar. Er is een vertrouwenspersoon bij wie je in vertrouwen altijd terecht kan met je verhaal. We vertrouwen elkaar, maar controleren dat ook. Met alle vrijwilligers wordt een gesprekje gehouden voordat zij beginnen en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De leden van de bond vallen onder de regels van de KNZB.

We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. We houden rekening met elkaar. We zijn wel eens boos of gefrustreerd, maar snappen ook wel dat een ander ook wel eens fouten maakt of een andere mening heeft. We helpen een ander om zich bewust te worden van zijn gedrag en wat dat met ons doet. We herinneren elkaar aan de afspraken die we gemaakt hebben. Niet alleen het eigen team, maar iedereen om ons heen.

We vieren samen dat we hebben gewonnen en we accepteren dat er ook kan worden verloren. Als je wint, heeft de ander verloren. Maar er zijn geen verliezers en zo wordt niemand ook behandeld.

We werken samen, ook buiten het team. Wij zijn de leden, jong en oud. Maar ook de ouders, begeleiders, tegenstanders, juryleden, scheidsrechters, trainers, coaches, commissieleden, bestuur en de medewerkers van Sportstad. We helpen elkaar en begeleiden elkaar.

We schrijven op wat we afspreken op en hoe we vinden dat we ons moeten gedragen, wat we normaal en wat we niet normaal vinden. Dit maken we inzichtelijk voor iedereen en bespreken we met elkaar. We werken met vrijwilligersovereenkomsten en geven uitleg over onze normen en waarden.

Inhoudsopgave