, , , , , ,

Trainingen tijdens Zwem4daagse 6 – 9 september

Tijdens de Zwem4daagse in Heerenveen komen een aantal trainingen te vervallen:

  • woensdag 7 september (jeugd)
  • vrijdag 9 september (jeugd)
  • vrijdag 9 september (breedtesport)

Let op! De selectietrainingen vervallen níet!