BERICHT SGHA INZAKE AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN PER  14-10-2020

Afgelopen dinsdag heeft de overheid aangepaste maatregelen getroffen vanwege de toename aan Covid-19 besmettingen overal in het land voor de komende 4 weken.

Bestuur en TC hebben ondertussen overleg met Swimfun (Joure) en Sportstad (Heerenveen) en de volgende maatregelen voor SGHA gaan dan nu ook in:

COMPETITIE IS TIJDELIJK STOPGEZET

 • Binnen de sport zijn competitiewedstrijden niet toegestaan. Dit betekent dat de wedstrijden binnen de huidige competitie van 15 oktober tot en met 08-11-2020 voorlopig worden uitgesteld. Dit geldt zowel voor de regio- als de bondscompetitie, voor alle jeugd en senioren.
 • Vooralsnog zal een vervolg van de competitie plaats gaan vinden vanaf het weekend 14 en 15 november.
 • Uiteraard is dit afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt en welke besluiten door de regering genomen gaan worden.
 • Alle competities gaan dus verder met de reeds geplande wedstrijden vanaf 14 november. De uitgestelde wedstrijden van de komende 4 weken worden dus niet opgeschoven.

CONSEQUENTIES SGHA WATERPOLO TRAININGEN EN ACTIVITEITEN

Algemeen

 • Te allen tijde geldt de lokale verordening / protocol van het management van de accommodatie
 • Er kunnen ook per veiligheidsregio aanvullende/extra bepalingen zijn
 • Een zwembad is aangemerkt als een binnen locatie.
 • Maximum aantal van 30 personen (exclusief personeel en trainers/officials) in 1 ruimte voor senioren 18 jaar en ouder / gemengde groepen (jeugd tot en met 17 jaar + senioren 18 jaar en ouder)
 • Kleedkamers mogen open, mits handhaving 1,5 meternorm
 • Douches zijn gesloten

Jeugd tot en met 17 jaar – trainingen

 • Toegestaan binnen de eigen vereniging met de eigen leden tot en met 17 jaar.
 • Geen competitie-/oefenwedstrijden toegestaan met andere verenigingen/leden van andere verenigingen.
 • Toegestaan oefenwedstrijden binnen de eigen vereniging met de eigen leden tot en met 17 jaar.
 • Materialen: gebruik van materialen/ballen door alle sporters in het water toegestaan

Senioren 18 jaar en ouder – trainingen

 • Toegestaan binnen de eigen vereniging met de eigen leden met een groepsomvang van maximaal 4 personen. Deze 4 personen vormen tezamen een zogeheten ‘bubbel’. Binnen een bubbel geldt de minimale afstand van 1,5 meter
 • Per training mag je alleen samen trainen binnen die gemaakte bubbel van 4 personen
 • Per training mag er niet onderling gewisseld worden tussen 2 bubbels, je blijft dus binnen je groepje van maximaal 4 personen een hele training samen trainen.
 • De samenstelling van een bubbel geldt voor 1 training(sdag). Voor een volgende training kun je een andere bubbel samenstellen (max 4 personen).
 • Afhankelijk van de accommodatiegrootte kunnen meerdere bubbels op 1 trainingsmoment in het water toegestaan worden, met inachtneming van de 1,5 meter-norm in de bubbel EN tussen die bubbels. Voor Sportstad mogen er maximaal 30 personen gelijktijdig in het bad (of 7,5 ‘bubbels’). Voor Swimfun geld een maximum van 24 personen (of 6 ‘bubbels’).
 • Verantwoordelijke trainers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het maximum aantal spelers in het water.
 • Materialen: iedere bubbel van maximaal 4 personen maakt binnen 1 training(sdag) gebruik van de “eigen” ballen en komen de ballen niet in aanraking met leden van andere bubbels.

 

AANPASSINGEN SGHA WATERPOLO TRAININGEN PER 14-10

JEUGD BREEDTESPORT SELECTIES
MA JOURE 21:00 – 22:00 (IN BUBBELS EN MAX 24 PER TRAINING)
DI HEERENVEEN 20:45 – 22:30 (IN BUBBELS EN MAX 30 PER TRAINING)HEREN
WO HEERENVEEN 18:00 – 19:45 (FEDCB) HEERENVEEN 21:00 – 22:30 (IN BUBBELS EN MAX 30 PER TRAINING)DAMES
VRIJ HEERENVEEN 18:00 – 18:45 (DCB) HEERENVEEN 18:45 – 19:45 (IN BUBBELS EN MAX 30 PER TRAINING)GEEN JEUGDTRAINING OP HET ZELFDE MOMENT! HEERENVEEN 20:45 – 22:30 (IN BUBBELS EN MAX 30 PER TRAINING)HEREN & DAMES
ZAT JOURE 8:45 – 10:00 (FE)

De maatregelen en aanpassingen zijn zeker opnieuw vervelend voor ons allemaal maar laten we gaan er met zijn allen voor gaan!

TC & Bestuur SGHA