SGHA bouwt verder aan de waterpoloschool Next Level

De waterpoloschool Next Level SGHA heeft nu één seizoen succesvol gedraaid en komend seizoen willen wij de waterpoloschool verder uitbouwen. Het extra programma voor de jeugd moet naast de reguliere trainingen zorgen voor een impuls aan onze jeugdafdeling.
Komend seizoen zal er op de dinsdagochtend en de donderdagochtend (onder schooltijd) getraind worden alsmede in ieder geval ook op de zondagochtend. Speerpunt is vanuit de Jan Mensink-lijn de B-jeugd en daarna C en D.
Hopelijk melden zich vanuit de jeugdafdeling weer nieuwe sporters met ambitie aan!
Voor de B-jeugd meisjes is deelname aan de landelijke Eredivisie zo goed als zeker en voor de B-jeugd jongens komt er ook een extra programma naast de reguliere competitie. Een aantal sporters van de geselecteerde B- jeugd zal ook mee mogen trainen met de selecties heren en dames.
Aan deelname aan Next Level zijn kosten verbonden en voor deelname aan de extra wedstrijden zijn selectie-eisen van kracht.
Ymkje Broersma wordt hoofdtrainer Next Level en zij is tevens aanspreekpunt voor het extra programma voor de jeugd.
Daarnaast zal zij de jeugdtrainers van SGHA opleiden in het kader van train de trainers volgens de Jan Mensink-lijn.
Next Level SGHA werkt in de regio ook samen met andere verenigingen en waterpoloscholen om met elkaar een zo’n sterk mogelijk extra programma samen te stellen. De komende weken komt daar meer duidelijkheid over. SGHA richt zich
daarbij op de B-jeugd.