Nieuwe structuur en vrijwilligersbeleid SGHA waterpolo

Het bestuur van SGHA waterpolo is druk bezig met het opzetten en een nieuwe structuur binnen de club en daarbij behorende vrijwilligers. Het tekort aan vrijwilligers is één van de knelpunten. Doel van de nieuwe structuur is om SGHA weer een nieuwe impuls te geven.

Over de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het aantal vrijwilligers gestaag afneemt, hierdoor blijven her en der dingen liggen. Door een nieuwe structuur hopen we dat de vele taken en taakjes zichtbaar worden en dat leden en ouders zich meer thuis voelen om wat terug te doen voor de eigen vereniging.

Een sportvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, dit geldt uiteraard ook voor SGHA waterpolo. Vele handen maken licht werk!

De lijst met vrijwilligerswerkzaamheden download je hier