,

Nieuwe start? Nieuwe TC!

Aan het einde van het seizoen is het bestuur van SGHA op zoek gegaan naar een nieuwe trainer voor de herenselectie. Tijdens de zoektocht is het een idee ontstaan om een technische commissie (TC) in het leven te roepen, die belast wordt met het technische beleid binnen SGHA. Denk hierbij aan doorstroom jeugd naar de senioren, aantrekken, scholen en opleiden van trainers, samenstelling teams etc. De technische commissie werkt binnen de kaders, die door het bestuur zijn vastgesteld.
In het verleden had SGHA een topsportcommissie, deze is opgeheven en de nieuwe TC neemt de taken over van deze commissie.

De samenstelling van de technische commissie is:

  • Chris Visser, hoofdtrainer jeugd- en dames
  • Hendrik Jan Nijdam, hoofdtrainer heren
  • Bauke Jacob de Vries, breedtesport en sponsoring
  • Goska Sixma, jeugd en contacten met de omliggende verenigingen en KNZB Noord
  • Albert Jan van Ommen, algemeen en aanvoerdersoverleg senioren
  • Herjan Reuten, voorzitter en contactpersoon voor hoofdtrainers en bestuur

De TC heeft de zoektocht naar de herentrainer succesvol afgerond met de benoeming van Hendrik Jan Nijdam als hoofdtrainer heren. Daarnaast is er een nieuw beleidsplan gemaakt voor de heren en de breedtesport dat aansluit op de reeds bestaande beleidsplannen van de jeugd en de dames.

Kernwoorden zijn: verbinding in de club, plezier en respect

Wij hopen op veel waterpoloplezier, veel belangstelling voor elkaar (volle tribunes) en gezamenlijk veel plezier beleven aan onze prachtsport! Senioren hebben daarbij belangstelling voor de jeugd en de jeugd voor de senioren alsmede prestatiesport in breedtesport en andersom!

Wij zagen in de afgelopen maanden de selectie van de heren weer groeien en dat is mooi. Heren 2 heeft zich teruggetrokken uit de reserve 1e klasse en wij danken heren 3 dat zij een niveau lager in de Regio willen gaan spelen om op die manier het nieuwe heren 2 toch een platform te bieden in de Bond.

Kortom: er gebeurt van alles en nu is het tijd om van de vakantie te gaan genieten. Na de vakantie pakken wij de draad weer op! Op naar een mooi waterpoloseizoen!

De TC