Lid worden van SGHA

 

Lid worden van Waterpolo startgemeenschap SGHA

 • Ons secretariaat regelt je inschrijving. We overleggen dan per wanneer je officieel lid kan worden. We hanteren de KNZB richtlijn, die aangeeft dat je officieel voor 1 juni ieder jaar kan uitschrijven en ook voor 1 juni inschrijven bij een andere nieuwe vereniging. In sommige gevallen is dispensatie mogelijk. Dit overlegt het secretariaat met je en de KNZB.
 • Omdat wij een startgemeenschap zijn wordt je lid van één van de twee moederverenigingen, dit kan HZ&PC uit Heerenveen of Avéna uit Joure zijn. De keus is aan jou. Dit geef je aan bij je inschrijving.

  Bij verzenden van dit formulier machtig je de penningmeester van SGHA tot het afschrijven van contributie en/of wedstrijdkosten van bovenstaand rekeningnummer gedurende het lidmaatschap van SGHA.

  Machtiging voor afschrijving.

  SGHA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG) van toepassing . In het privacy statement is beschreven hoe SGHA omgaat met persoonsgegevens en beeldmateriaal. U kunt dit vinden de in ons privacystatement wat te vinden is op onze site.

  In het kader van de ons privacystatement en de AVG geef ik éénmalig toestemming om beelden en/of foto’s waarop ik en/of mijn kinderen te zien zijn, te plaatsen op de website of andere sociale media die onder strikte verantwoordelijkheid van SGHA staan.

  AVG-Toestemming

  Indien u toestemming geeft dan kan die ten allen tijden weer worden ingetrokken. Stuur daarvoor een mail naar contact@sgha.nl

  Elke vereniging draait op vrijwilligers, zo ook onze vereniging. Mocht je geinteresserd zijn om de club te ondersteunen, dan kun je dat ons laten weten. Vele handen maken licht werk!