Man Meer Cup 2016

Alle vrijwilligers van SGHA worden om 11.00 uur bij de horeca boven bij de tribunes verwacht voor een gezamenlijke aftrap , uitdelen shirts etc.
Wil je nog helpen? Laat het weten aan Herjan : reutkra@home.nl

De juryleden worden een half uur voor aanvang verwacht bij het juryhok en zij kunnen zich dan melden bij Roland Boomsma.
Voor de juryleden geldt: jureren in SGHA tenue.

De SGHA genodigden kunnen hun kaart afhalen bij de kaartcontrole beneden. De kaarten liggen daar op naam.

SGHA ondersteunt de organisatie van de MMC en wij zijn er trots op dat dit evenement de ook de komende jaren in Heerenveen georganiseerd wordt met dank aan Waterpolo Fryslan !