Het bestuur wens alle teams veel succes in 2016!

Op een goed , gezond en succesvol 2016!

In de komende dagen verschijnt de eerste nieuwsbrief van 2016 met daarin nieuws van het bestuur en de nieuwe structuur van SGHA , zoals aangekondigd op de ALV in december.

Op zaterdag 23 januari wordt het nieuwe sponsorplan gepresenteerd voorafgaand aan de wedstrijden van dames 1 en heren 1. Wij hopen op volle tribunes!

SGHA/ Next Level en het OSG Sevenwolden gaan nog meer samenwerken . Wij streven er naar om nog meer SGHA-ers overdag te kunnen laten trainen onder schooltijd.
Voor vragen : Ymkje Broersma