, ,

Gezocht: projectleider Waterpolo Friesland

Nieuw: Waterpolo Friesland!


De vier verenigingen Dragor, Orca, Neptunia ’24 en SGHA hebben besloten om samen te gaan werken op (jeugd)waterpologebied binnen Friesland. Samen starten zij een organisatorische samenwerking op en brengen zij kennis en ambitie bij elkaar: Waterpolo Friesland. Doel: Met passie, plezier en ambitie stimuleren, faciliteren en bedrijven van jeugd-, breedte- en topwaterpolo binnen Friesland, zodat de sport in de breedte kan groeien en de top kan gaan aansluiten bij het hoogst mogelijke niveau, voor nu en in de nabije toekomst.

 

Hoe meer en beter er wordt samengewerkt hoe beter de doelstelling kan worden bereikt. Het gaat dus om organisatorisch samenwerken en samen ontwikkelen. Elke vereniging draagt bij aan het verband. Samen zijn ze eigenaar van de samenwerking en blijft elke vereniging zelfstandig. Waterpolo Friesland staat open voor deelname door andere Friese waterpoloverenigingen op voorwaarde dat de doelstellingen actief wordt onderschreven.

Begonnen is met het starten van een stuurgroep bestaande uit bestuur- en/of commissieleden vanuit de verenigingen. Volgende stap? Het vormgeven van een plan van aanpak om de doelstelling concreet in te vullen. Daarvoor zoeken we een projectleider die door middel van een plan en juiste communicatie en afstemming de samenwerking op weg helpt.

Geïnteresseerd? Vragen? Neem contact op met één van de stuurgroepleden via info@waterpolofriesland.nl

 

vacature projectleider waterpolo friesland (1)