Gewijzigde datum ALV HZ&PC: 7 april 2016

Door omstandigheden heeft het bestuur moeten besluiten de algemene ledenvergadering uit te stellen tot donderdag 7 april aanstaande. De locatie zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Alle leden krijgen binnenkort een uitnodiging op het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres toegezonden met de agenda en de bijbehorende stukken.

Het bestuur

Bron: HZ&PC