,

Geslaagde informatie-avond SGHA waterpoloschool Next Level

Op woensdag 8 juni was er een zeer druk bezochte informatieavond voor belangstellenden , die vooraf werd gegaan door een open training. Ymkje Broersma , hoofdtrainer waterpoloschool en Herjan Reuten, voorzitter SGHA, gaven een presentatie over doel, inhoud en de organisatie van dit extra programma naast de reguliere clubtrainingen.
Nieuw was dat de waterpoloschool ook open staat voor ambitieuze sporters van andere verenigingen en ook nieuw was dat er komend seizoen 1x per week in Drachten wordt getraind in samenwerking met Dragor.
Hoogtepunt van de avond was de ondertekening van het samenwerkingscontract tussen SGHA en het OSG Sevenwolden, waardoor het overdag trainen mogelijk wordt gemaakt.
Heb je belangstelling om mee te doen aan het extra programma van de waterpoloschool, meld je dan bij Ymkje Broersma.
Extra en goed trainen loont!
Tot de zomervakantie is proefdraaien mogelijk op de woensdagavond.