, ,

Covid-19 richtlijnen en protocollen bij SGHA

Beste sporters en begeleiding,

We willen onze wedstrijden goed laten verlopen, zeker in deze tijden. Uiteraard moeten we hiervoor rekening houden met corona. De (lokale) overheid stelt strenge eisen aan het zwembad, waar ook wij ons aan dienen te houden. Volg onze website hier met de richtlijnen en aanvullende informatie zoals die van toepassing zullen zijn tijdens onze wedstrijden. Wij willen aan een ieder vragen om kennis te nemen van de protocollen. Om onze wedstrijden en trainingen in deze tijden tot een succes te maken en de gezondheid van een ieder zo goed als mogelijk te waarborgen is het naleven van de richtlijnen van groot belang. Wij begrijpen dat het lastig is, maar uiteindelijk is het welzijn van alle sporters en begeleiding topprioriteit.

Alvast dank voor jullie medewerking!

Bestuur SGHA.