Contributiebedragen 2017 vastgesteld

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van SGHA heeft op vrijdag 9 dec. jl. het voorstel voor de verhoging van de contributie in 2017, aangenomen.

Klik hier voor een overzicht van de bedragen.