Code blauw is een initiatief van de KNZB en staat voor alles wat te maken heeft met veiligheid en welzijn binnen het zwemsport. Het doel is om ervoor te zorgen jij met plezier kan sporten. Dat je je thuis voelt bij SGHA  in een omgeving en sfeer waarbinnen jij jezelf kan zijn en je veilig voelt.

  1. Wat zijn onze doelen?
  • Plezier. We willen dat iedereen met plezier naar onze club gaat. Om te waterpoloër, maar ook om te komen helpen of een wedstrijd te kijken.
  • Veiligheid. We willen dat bij SGHA iedereen zich thuis kan voelen. Er is vast wel eens wat. Maar iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. Je voelt je vrij om het te zeggen als je iets niet leuk vindt en we houden rekening met elkaar.
  • Respect. We willen dat iedereen met respect omgaat met elkaar en met de ruimte waarin we zijn.
  • Sportiviteit. We willen dat onze club draait om onze sport. We willen beter kunnen poloën dan de tegenstander, maar zijn niet anders dan zij.
  • Teamgeest. We willen samen SGHA zijn. Want de inzet van ons allemaal is nodig om onze club te maken zoals wij willen.
  • Duidelijkheid. We willen met elkaar afspreken hoe we vinden dat we met elkaar om zouden moeten gaan. Maar ook wat je kan doen als je je een keer niet prettig voelt, binnen of buiten de club.
  1. Hoe bereiken wij dat?

We werken hard om beter te worden en genieten vooral van wat er goed gaat en lukt. We organiseren leuke activiteiten met elkaar en vieren successen. We verwelkomen onze gasten, in het bad en op de tribune. We gedragen ons ook als we ergens anders zijn. We bedanken ons bezoek en degenen die ons ontvangen.

Als er iets is, bespreken we dat met elkaar. Er is een vertrouwenspersoon bij wie je in vertrouwen altijd terecht kan met je verhaal. We vertrouwen elkaar, maar controleren dat ook. Met alle vrijwilligers wordt een gesprekje gehouden voordat zij beginnen en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De leden van de bond vallen onder de regels van de KNZB.

We behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. We houden rekening met elkaar. We zijn wel eens boos of gefrustreerd, maar snappen ook wel dat een ander ook wel eens fouten maakt of een andere mening heeft. We helpen een ander om zich bewust te worden van zijn gedrag en wat dat met ons doet. We herinneren elkaar aan de afspraken die we gemaakt hebben. Niet alleen het eigen team, maar iedereen om ons heen.

We vieren samen dat we hebben gewonnen en we accepteren dat er ook kan worden verloren. Als je wint, heeft de ander verloren. Maar er zijn geen verliezers en zo wordt niemand ook behandeld.

We werken samen, ook buiten het team.Wij zijn de leden, jong en oud. Maar ook de ouders, begeleiders, tegenstanders, juryleden, scheidsrechters, trainers, coaches, commissieleden, bestuur en de medewerkers van Sportstad. We helpen elkaar en begeleiden elkaar.

We schrijven op wat we afspreken op en hoe we vinden dat we ons moeten gedragen, wat we normaal en wat we niet normaal vinden. Dit maken we inzichtelijk voor iedereen en bespreken we met elkaar. We werken met vrijwilligersovereenkomsten en geven uitleg over onze normen en waarden.