Bijeenkomst ouders onder 13/15, onder 15 en onder 9/11

Op woensdag 12 en 19 maart zullen we een bijeenkomst houden voor de ouders van al onze jeugdleden. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de ouders informeren over hoe het ontwikkelingsprogramma van de jeugd eruit komt te zien in de komende jaren.

Daarnaast zal Jan Mensink zich voorstellen aan de twee oudste groepen. Alle ouders zullen nog persoonlijk worden uitgenodigd omdat we het van belang achten dat iedereen aanwezig is. Noteer de datum alvast in uw agenda:

  • Woensdag 12 maart: Jongens en Meisjes onder 13 en onder 15
  • Woensdag 19 maart: Jongens en Meisjes onder 9 en onder 11
  • We hopen graag u te ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten.