Algemene leden vergadering 9 december a.s.

Op vrijdag 9 december 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van SGHA plaats in Sportstad. Meer informatie volgt later.

Zet deze datum alvast in je agenda.